วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

กรุงเทพมหานคร


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง
เขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก ติดท้องสนามหลวง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหารถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหารถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหารถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วัดยานนาวาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง
เลขที่ ๔๐ ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
วัดปากน้ำแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
วัดนาคปรกเลขที่ ๓๔๒ ถนนเทอดไท ๔๙ แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


ภาคกลาง

วัดอโศการามซอยสุขาภิบาล ๕๘ ถ. สุขุมวิท (กม.๓๑) ต.ท้ายบ้าน
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐วัดญาณเวศกวันตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ ๓ ตำบลบางกระทึก
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐วัดพนัญเชิง วรวิหารตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดไชโยวรวิหารหมู่ ๓ ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ๑๔๑๔๐ภาคเหนือ


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหารตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วัดท่าตอน
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280


วัดพระแท่นศิลาอาสน์บ้านพระแท่น หมู่ ๖ ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่ถนนมาตุลีและถนนดาวดึงส์
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐


ภาคตะวันออก


วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหารตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่
 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐


วัดหนองสนมเลขที่ ๘ บ้านหนองสนม ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวัดเขาพระัอังคารหมู่ ๑ ตำบลเจริญสุข อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
 จังหวัดหนองคาย 43210


ภาคใต้

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวัดชลธาราสิงเหหมู่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัดมัชฌิมาวาสหมู่ ๑๑ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา์ จังหวัดสงขลาสวนโมกขพลาราม SUAN MOKKHABALARAM
68/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110วัดถ้ำขวัญเมืองเลขที่ ๑๓๐/๒ หมู่๔ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐